Verkoop dahlia’s

Buiten de benodigde bloemen voor de Zundertse praalwagens leveren de Zundertse dahliavelden jaarlijks ruim 20 miljoen dahliabloemen op voor de verkoop. Zundert is hiermee de grootste producent van dahliabloemen van Europa. De bloemen worden geleverd aan organisaties in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Hongarije, Oostenrijk en Frankrijk, die ook een bloemencorso organiseren. Andere afnemers gebruiken de dahlia’s voor bloemenplateaus, voor het versieren van objecten bij bijvoorbeeld jubilea, wijnfeesten en andere evenementen van uiteenlopend karakter.

Naast de leveringen aan de vaste afnemers zijn er in diverse weken nog bloemen beschikbaar voor levering aan nieuwe klanten. De Zundertse buurtschappen willen ook graag deze bloemen verkopen. De opbrengsten worden besteed aan het bouwen van de praalwagens.

Verkoopprijs
De bloemen worden verkocht voor een stuksprijs welke jaarlijks wordt vastgesteld en het gehele leverseizoen van toepassing is.

Transport
De transportkosten komen voor rekening van de afnemer. De Stichting Bloemencommissie Zundert kan voor u dit transport wel organiseren. De kosten hiervan worden uiteraard doorberekend aan de afnemer. Wanneer de transportafstand meer is dan 250 km. adviseren wij te opteren voor vervoer in koelwagens. Ook hier kan de bloemencommissie voor zorgen.

Emballage
Gebruikelijk is dat de bloemen worden afgezet in de zogenaamde Zundertse poolkisten. De afnemer zorgt er vervolgens voor dat deze poolkisten binnen een week  weer compleet en franco terug komen in Zundert. De Stichting Bloemencommissie Zundert rekent hiervoor geen fusthuur. De kisten welke niet worden geretourneerd of beschadigd zijn, worden uiteraard wel in rekening gebracht.

Afnemers van dahlia’s kunnen ook kiezen voor transport in eenmalige fust, waarvoor wel een bedrag in rekening wordt gebracht.

Laden en lossen
De kisten met dahlia’s worden gestapeld op blokpallets (1,00 m x 1,20 m). Zij  worden voor u geladen met heftrucks.

Interesse
Wanneer u interesse hebt om Zundertse dahlia’s aan te willen kopen, nodigen wij u uit contact op te nemen met John Peeters.
Hij zal u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden om u met Zundertse dahlia’s verder te kunnen helpen. Uiteraard bent u ook altijd welkom om de Zundertse dahliavelden te komen bezichtigen.